Ministry of Treasury Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A - Financial data -

Navigation

Financial data

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A

Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A
Rok
2013
Index
1
Data końca roku obrotowego
31.12.2013
Przychody ze sprzedaży w tys PLN
4204.76
EBITDA w tys PLN
547.21
Wynik netto w tys PLN
199.66
IDZsi
200389
Miejscowość
Katowice
Udział SP w kapitale akcyjnym dla nadzoru
100
up